Виберіть свою мову

Маловичко Сергій Павлович, заступник голови з правової роботи Донецької обласної організації Профспілки працівників охорони здоров'я України, адвокат.

У 1996 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю “Правознавство” спеціалізація “Господарчо-правова” у Донецькому державному університеті (зараз Донецький національний університет ім.Василя Стуса).

З 1995 року очолює напрямок правозахисної роботи у Донецькій обласній організації профспілки працівників охорони здоров'я України, має досвід практичної роботи консультування з правових питань, складання документів (у т.ч. процесуального характеру), а також представництва прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у судах загальної і адміністративної юрисдикцій. Одним зі складових основної роботи Маловичка С.П. — є аналітична робота щодо ефективного правозастосування трудового і процесуального законодавств, законодавства про охорону здоров'я, впровадження та перебігу експериментів з реформування системи охорони здоров'я в Україні.

З 1999 року — адвокат (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1229 від 06.12.1999р.); включений до Єдиного реєстру адвокатів України.

Веде активну наукову та просвітницьку діяльність: з 2000 по 2014 р.р. працював старшим викладачем кафедри цивільного права і процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету, де викладав “Трудове право” та авторські спецкурси: “Трудовий договір” і “Правове регулювання права на відпочинок”; тривалий час був лектором Учбового центру Донецької обласної ради профспілок.

Автор публікацій у національних наукових фахових виданнях (“Правничий часопис Донецького університету”, журналах “Право України” і "Медичне право"), а також у Всеукраїнській медичній газеті “Ваше здоров’я”, на Першому незалежному фармацевтичному бізнес-порталі "PharmaNet" інших друкованих виданнях та у мережі інтернет

Постійно долучається до роботи у робочих та експертних групах, які створюються як громадськими організаціями, так і органами державної влади та місцевого самоврядування; брав участь у роботах 57 та 61 сесій Комісії ООН з положення жінок (Нью-Йорк, США). З 2010 по квітень 2014 року, був членом Громадської ради при Донецькій обласній державній адміністрації, очолював підкомісію з охорони здоров'я; брав участь у парламентських слуханнях та розробці проекту рекомендацій на тему: Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України

У 2017 році прийняв участь у заході підвищення кваліфікації адвокатів "Успішне звернення до Європейського суду з прав людини: від теорії до практики", Рада Європи, м.Страсбург, Франція. Тренер HELP Європейські Програми Навчання в галузі прав людини для представників Юридичних професій.

У 2018 році брав участь у ІІ Харківському міжнародному юридичному форумі та першій фаховій зустрічі з конституційно-правової проблематики у Конституційному Суді України.

У 2019 році брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку»

У 2020 році був учасником Проєкту ЄС–МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні під час літнього марафону онлайн-тренінгів з міжнародних та європейських стандартів з питань праці.

У 2021 році брав участь у ІХ Міжнародному судово-правовому форумі.

Має профспілкові подяки та подяки від Громадської ради при Донецької обласної державної адміністрації, нагороджений Почесним знаком Донецької обласної ради профспілок (2006) та нагрудним знаком Федерації професійних спілок України «Профспілкова відзнака» (2014).

Copyright © Кабінет адвоката Сергія Маловичка 2021 Всі права захищені